Missie en Visie

Visie

De natuur over gans de wereld maakt bokkensprongen … Daar kunnen we niet meer naast kijken. Het is heel goed dat we investeren in onuitputtelijke natuurlijke energiebronnen zoals zon, water en wind.

Via internet hebben we toegang tot een gigantische bron van informatie en kunnen we met elkaar communiceren, waar ook ter wereld. We zetten tele-seminars op met honderden tot zelfs duizenden mensen tegelijkertijd.

De wetenschap dringt dieper en dieper door in de wondere wereld van energie en kan alleen maar de uitspraken van de 'oude wijzen' bevestigen o.a. dat er een energetisch web bestaat, dat de dingen veranderen door de manier waarop wij ernaar kijken en dat alles en iedereen verbonden is.

De geneeskunde graaft zeer diep in het menselijk lichaam, stelt gerichte diagnoses, behandelt en geneest de symptomen… . Nochtans zien we dat meer en meer mensen (langdurig en ernstig) ziek zijn. We zien meer en meer rust-en verzorgingstehuizen met hoogbejaarde mensen die zeer zorgbehoevend zijn. Complementaire behandelvormen, meditatiegroepen, centra, allerlei vormen van coaching… zien steeds meer het daglicht en we kunnen door het bos de bomen niet meer zien.

De laatste honderden, zo niet duizenden jaren hebben we ons laten (ver)leiden door ons ego en verstand. We dachten dat we afgescheiden waren van de natuur en we deze naar onze hand konden zetten. We dachten dat we ons lichaam konden sturen en gelukkig zijn door een gevoel te creëren gebaseerd op uitwendige ervaringen. Dit heeft geleid tot de wereld zoals die nu is. We hebben een enorme materiële vooruitgang gemaakt maar niet zonder problemen zoals ze zich nu tonen zowel in de natuur, de maatschappij als in ons lichaam. Om problemen op te lossen moeten we het over een andere boeg gooien dan de manier waarop ze ontstaan zijn.

Dus moeten we de oplossing gaan zoeken buiten het ego en het verstand, daar waar onze zintuigen tekort schieten.

De meeste trainingssystemen zijn gericht op het oefenen van ons lichaam op verschillende vlakken zoals uthouding en kracht. Deze systemen zijn zeer goed bestudeerd en hebben goede resultaten. Toch constateren we dat er veel blessures zijn en dat topsporters oud zijn op hun 30ste. Dit zijn systemen die de uitwendige kracht en andere eigenschappen ontwikkelen.

Dus moeten we ook hier het over een andere boeg gooien.

Als je naar chi kung en tai chi gaat kijken zijn de ‘topsporters’ 80 en ouder, hebben een zachte kracht, zijn stabiel en soepel, helder van geest en gezond. Deze systemen zijn gebaseerd op het bewust ontwikkelen van innerlijke kracht. Als we uithouding willen ontwikkelen, moeten we uithouding trainen. Als we innerlijke kracht willen ontwikkelen, moeten we innerlijke kracht aanwenden als we trainen. We kunnen niet met uitsluitend uitwendige training onze innerlijke kracht ontwikkelen.

Missie

Ondertussen is het aangetoond dat iedereen een onderdeel is van de natuur waar alles verbonden is door een gigantische bron van energie. Jij bent die energie net zoals een druppel in de oceaan water is. De gigantische bron is een natuurlijke intelligentie die 'weet' wat juist is, en dus ook wat juist is voor jou. Daarnaar luisteren is de eerste stap. Dat is een innerlijke ervaring en je kan dat niet gewaarworden met je zintuigen. Heel je lichaam, inclusief je organen, bloed, lymfe, enz. is in dit opzicht uitwendig. Deze 'inhoud' van je lichaam kan je energie noemen, dat ben jij. Je bezielt je lichaam vanuit deze ervaring. Het is een wondermooie ontdekking.

Daarbij is het noodzakelijk niet alleen te ontdekken, je moet ook bewegen vanuit dat wat juist is voor jou. Door te bewegen vanuit je innerlijke ervaring, maak je constant connectie met de gigantische bron van energie. Uiteraard krijg je door deze connectie ook feedback. Deze zal je feilloos vertellen in hoeverre je beweegt vanuit je authentieke, natuurlijke zelf. Dat is wat chi kung en tai chi doet. Het zijn natuurlijke bewegingssystemen die je terug leren bewegen in harmonie met jezelf.

En dat is waar Inner Motion voor staat.

Inner Motion heeft een eenvoudig en heel toegankelijk systeem op punt gezet: Energetic Body Training..

Als je wil chi kung en tai chi wil leren, moet je beginnen met ontspanning. Inner Motion biedt zeer concrete richtlijnen om te leren ontspannen en ontspannen bewegen. Chi kung en tai chi leren is niet zo eenvoudig. Deze voorbereiding is op zijn minst gezegd zeer nuttig.
Als je leert ontspannen zal je merken dat je contact maakt met de 'inhoud' van je ontspanning. Het is niet voldoende enkel te leren ontspannen en ontspannen bewegen. Je moet verder gaan en leren bewegen vanuit ontspanning. Dat is wat chi kung en tai chi biedt.
Het unieke aan dit systeem zijn de technisch heel eenvoudige oefeningen. Door de oefeningen te combineren ontstaat er een heldere opbouw om te evolueren naar ingewikkelde bewegingen. Je evolueert ontspannen bewegen naar chi kung en tai chi.
Ook de link naar dagelijkse bewegingen maken we heel duidelijk.
En er zijn oefeningen met twee zodat je feedback krijgt. Deze feedback is nodig om te verdiepen in je bewegingen. Naast de instructies van de lesgever is dit een rechtstreekse manier om te voelen of je 'juist' oefent.

Kortom Inner Motion begeleidt je om via ontspanning terug contact te maken met je zelf, een gigantische bron van aangename energie en biedt chi kung en tai chi aan om te evolueren naar het oorspronkelijke doel, nl. natuurlijk bewegen.

Je ware comfortzone: een oneindige zee van mogelijkheden van waaruit je beweegt en leeft.